გვერდებისაათებით დატვირთვაქართული,ენა მათემატიკა ისტორია გეოგრაფია ინფორმატიკა ინგლისური ენა ფიზიკა ქიმია ბიოლოგია დაწყებითი განათლება
მარინა დუმბაძე -- VIIბ,,X, XIბ,---15 სთ დალი შენგელია– V, VI,=8 საათი ფატი საითაძე-- V, VIII, IXბ,,XIIა, XII b =16 საათი დონარი კაკაბაძე –– V, VIII,,XIa , XII,= 8 საათი მაია კობალაძე –I, V,VI,– 4,5 საათი მაია ტარიელაძე – II, VI,VIIბ, IXა,X, XIIb,–15 საათი დარეჯან ბოლქვაძე ––,VIII,X, XIა, XIბ,XII = 9 საათი ფატი,ლორთქიფანიძე ––IXა, X, XII, qimia. XIIa ქიმ.ტექXIა, XII ბიოლოგია = 10,საათი ჟუჟუნა კაკაბაძe –,VIIა, VIIბ,,VIII, IXა,,X, XIb,–,15 საათი დალი ვარშანიძე– IV კლასი , ქართული 6 საათი, მათემატიკა 5 საათი, ბუნება 3 საათი სულ 14 საათი
მზევინარ ცინცაძე –- V, XIIა,,XII b ---17 სთ ნაზი ნაკაშიძე– VII ა, VIIბ,IXa, XIა,=17 საათი მარინა გუგუნავა–– VI, VIIბ, X, XIა,=,14 საათი მაყვალა დოლიძე– VI, VIIა, VIIb, IXა, IXb, X, XIბ =,15 საათირუსული ენა მარიამ გორგოშაძე –III,,V, VIIა, IXბ,,XIIa,----,14 საათი გუგული ქათამაძე IXა, IXb – ფიზიკა,XIა,,XIბ,ეკონომიკა=10 საათი ნიგარი მიქელაძე –– VIII, IXb,XIa,Xib,ბიოლოგია IXბ,,ქიმ.ტექ- XIIb -13 საათი მერაბ კაკაბაძე –უსაფთხოება IV, VIII,,XIIა,XIIბ- 2 საათი samoq.თავდ. V,VI,VIII,IXა IXb,X =14 საათი გულთამზე მიქელაძე I კლასი,-----ქართული 7საათი, მათემატიკა 4,5 საათი , ბუნება 3 საათი სულ 13,5 საათი
ნინო ურიდია–VIII, IXა, IXბ.---15 სთ ნაზიბროლა ფარსენაძე – X,-5 საათი გიული ბერიძე –– VIIa, IXა,,XI b,=12 საათი გულნარა ბაკურიძე –– VIIა, VIIb,,VIII, IXბ, X, XIა,XIIბ = 15 სააათი ეთერი აბაშიძე –– I, IV, VIII, XIა,,XIბ –12 საათი ვახტანგ გოგიბერიძე VIა,VIბ,XIა,XIბ, XIIა,XIIბ,– 11 საათი მედეა კაკაბაძე,კლასი IIკლასი,, ქართული 7 საათი, მათემატიკა 5 საათი , ბუნება 2 საათი სულ 14 საათი
ნინო დიასამიძე --- VI, VIIა,,XIა,,-–ქართ.=15 სთ X - მსოფლიო კულტურა 2 -17 სთ. ნათელა წულუკიძე –– VIII,-4 საათი ჟუჟუნა დევაძე –– IXბ,,= 2 საათი სამოქალაქო. მუსიკა სურიე კაკაბაძე – IXა, XIბ,= 4 საათი გენადი კაკაბაძე–XIა,XIბ,მოძრაობის უსაფრთხოება 3 საათი გულნაზი კახიძე,– I I I კლასი , ქართული 6 საათი, მათემატიკა 5 საათი. ბინება 3სთ,სულ 14,საათი.
გულნაზი ბალაძე–– IXბ,XIIა, XIIბ,=16 საათი გრიტუნა აფაქიძე – V, VI,VIIა, VIIბ, VIII, IXა, IXბ,,= 12,5 საათიხატვა ლელა მალაყმაძე-V,VI, XIIა =7 სთ რუსუდან ციმნარიძე – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 4 საათი, მუსიკა 4 საათი , სპორტი 4 საათი,I I I და IV კლ,=12 საათი
მზიური დევაძე – XI b =5 საათი ასმათ დავითაძე–– V, VI,VIIა, VIIბ, VIII, IXა, IXბ,,= 12,5 საათიდაგვიმეგობრდით

საკონტაქტო ინფორმაცია

info@26skola.edu.ge

საქართველო / ბათუმი
კახაბრის ქუჩა #1

+995 577 30 42 43
+955 599 28 64 51

მთვლელები